ตำรวจสืบสวน ทำหน้าที่อะไร ? ทำอย่างไรถึงได้เป็น ?

ตำรวจสืบสวน ทำหน้าที่อะไร ? ทำอย่างไรถึงได้เป็น ?

ตำรวจสืบสวน

ตำรวจสืบสวน มีหน้าที่ ในการค้นหา และสืบหาความจริง โดยสุจริต หาหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ ที่นำจับ ผู้กระทำผิด กฎหมาย ละเมิดกฎหมาย  หรือกระทำการใด ๆ อันเกิดความเดือดร้อน แก่สังคม ประชาชน

 

หน้าที่ของตำรวจสืบสวน มีอะไรบ้าง ?

1. ทำการ เก็บวัตถุ หลักฐาน พยาน ในที่เกิดเหตุ วิเคราะห์ แนวโน้ม ความน่าจะเป็น ต่อการเกิดเหตุ แรงจูงใจ ในการเกิดเหตุ เพื่อรวบรวม ให้ได้ มากที่สุด ในการ หาผู้กระทำผิด และเป็นหลักฐาน ชี้ตัว ผู้กระทำผิด

2. ดูแล รักษาสภาพ พื้นที่ สถานที่เกิดเหตุ ศพ และหลักฐาน ให้คงสภาพเดิม ไม่ให้ใคร เข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวย ความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมนิติเวช จะเข้ามา ตรวจสอบ ด้านการแพทย์ ในขั้นตอนต่อไป

3. เก็บข้อเท็จริง หรือข้อความ จากผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ถูกกล่าวหา และบันทึก การสัมภาษณ์

4. สอบสวน พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ร้องเรียน ฯลฯ เพื่อค้นหา ข้อเท็จจริง

5. ทำการบันทึก ความคืบหน้า ของการสืบสวน เป็นเอกสาร เพื่อนำส่ง เป็นรายงาน และเก็บเป็นหลักฐาน พร้อมขอใบสำคัญ ในการ แสดงสิทธิ์ ในการตรวจค้น พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง กับการสืบสวน นักสืบ

6. ให้การในชั้นศาล ร่วมกับ หลักฐาน เอกสารที่ได้ รวบรวม ขึ้นมา

 

ตำรวจสืบสวน

ลักษณะ การทำงาน ของตำรวจสืบสวน โดยทั่วไป มีอะไรบ้าง ?

– ทำงานเป็นทีม

– เดินทางไปตรวจท้องที่

– ทำสรุปประจำวัน

– มีความแม่นยำ ในการทำงาน สูงมาก

– มีความสามารถ ในการ แก้ปัญหา เฉพาะหน้า ได้ดี

– วิเคราะห์สำนวน และหลักฐาน ได้เก่ง

– โอกาส เกิดความขัดแย้ง กับบุคคลสูง จึงต้อง มีความใจเย็น อดทนสูง

– เรียนรู้ การเข้าใจ สถานการณ์ อย่างจำเป็น และหนักแน่น

– มีหลักจิตวิทยา ในการวิเคราะห์ พฤติกรรม

– การทำงาน มีความเสี่ยง ทั้งเสี่ยงภัย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ของสารเคมี เนื่องจาก ต้องตรวจตรา ไปสถานที่เกิดเหตุ ทุกวัน

 

ต้องใช้ทักษะ และความรู้ อะไรบ้าง ? 

ทักษะ

– การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เหตุผล หรือตรรกะ ในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อน ของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุป ของแนวคิด ในการแก้ไข ปัญหา
– การพูด การพูดคุย กับผู้อื่น เพื่อสื่อสาร ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ
– การเข้าใจผู้อื่น การรับรู้ ได้ถึง พฤติกรรม ของผู้อื่น และเข้าใจ ได้ว่า พวกเขา แสดงออกมา เช่นนั้น เพราะอะไร
– การแก้ไขปัญหา ที่ซับซ้อน การระบุ ลักษณะปัญหา ที่มี ความซับซ้อน และทบทวน ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน ทางเลือกต่าง ๆ ในการ แก้ไขปัญหา
– การอ่านจับใจความ การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ใจความสำคัญ ของประโยค และย่อหน้า ในเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง กับการทำงาน
– การเรียนรู้เชิงประยุกต์ การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
ความรู้ 
– ความปลอดภัย และความมั่นคง ในที่สาธารณะ ความรู้ เกี่ยวกับ การประเมิน สภาพแวดล้อม ในชุมชน หรือที่ทำงาน เพื่อส่งเสริม การดำเนินงาน ด้านความมั่นคง ของพื้นที่ และเตรียมแผนฉุกเฉิน
– กฎหมาย และการปกครอง ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ของรัฐบาล คำสั่ง ของฝ่ายบริหาร ระเบียบ ของหน่วยงานราชการ และกระบวนการ ทางการเมือง แบบประชาธิปไตย
– จิตวิทยา ความรู้ เกี่ยวกับ การแสดงออก ของมนุษย์ และความแตกต่าง ของบุคคล เช่น บุคลิกภาพ การเรียนรู้ แรงจูงใจ
– การศึกษา และการฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับ การออกแบบ หลักสูตร การอบรม วิธีการสอน แบบรายบุคคล หรือกลุ่ม และการวัด ประเมินผล จากการสอน
– ภาษาไทย ความรู้ เกี่ยวกับ หลักภาษาไทย รวมถึง ความหมาย การสะกดคำ หลักเกณฑ์ ในการเขียน และไวยากรณ์ ของภาษา
– การบริหารงานเอกสารและธุรการ ความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการ งานเอกสาร และระบบธุรการ เช่น การพิสูจน์อักษร การจัดเก็บเอกสาร การจดบันทึกประชุม

อยากเป็น ตำรวจสืบสวน ต้องเรียนอะไร ?

– คณะ นิติศาสตร์ ในระดับ มหาวิทยาลัย

– คณะ รัฐศาสตร์ ในระดับ มหาวิทยาลัย

– โรงเรียนนายร้อนตำรวจ

ตำรวจสืบสวน มีรายได้ กี่บาท ? 
มีรายได้ ประมาณ 9,000 – 39,000 บาท / เดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *