หลุมฝ้ากับกล่องบังราง มีข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร ?

หลุมฝ้ากับกล่องบังราง มีข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร ?

หลุมฝ้ากับกล่องบังราง

 

หลุมฝ้ากับกล่องบังราง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากซ่อนราง และขายึดผ้าม่าน ซึ่งอาจจะ ลังเลว่า ควรเลือกแบบไหนดี

รับออกแบบภายใน

หลุมฝ้ากับกล่องบังราง
หลุมฝ้ากับกล่องบังราง ( หลุมฝ้า )

 

หลุมฝ้าซ่อนผ้าม่าน

คือ ความลึกของฝ้า ที่มีการเจาะ เป็นช่องลึก ขึ้นไป หรือเรียกอีกอย่างว่า ดรอปฝ้า ซึ่งมักจะ ถูกออกแบบ มาตั้งแต่ เริ่มก่อสร้าง โดยส่วน

ใหญ่จะมีความลึก อยู่ที่ 20 ซม. เพื่อไว้สำหรับ ซ่อนขา ยึดราง และตัวรางผ้าม่าน มีความกว้าง หรือห่างจากผนัง ออกมา 20 ซม.  ซึ่ง

สามารถ เพิ่มความกว้างพิเศษได้ อย่าง 25 ซม. เพื่อให้เหมาะ กับชนิดผ้าม่าน ที่จะตกแต่ง ทั้งนี้ ก็สามารถ ทำภายหลัง ก่อสร้าง ได้เช่นกัน

แต่อาจจะ ต้องคำนึง ถึงโครงสร้าง หรือระบบต่าง ๆ ว่าสามารถ ทำได้หรือไม่ เพราะการทำ หลุมฝ้านั้น จะเป็นการยกระดับฝ้า ให้สูงขึ้น ซึ่ง

อาจกระทบ ต่อโครงสร้าง ด้านบนได้ นั้นเอง ส่วนในเรื่อง ของรูปแบบ จะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ มักเพิ่มความสวยงาม ด้วยการตกแต่งไฟ

เข้าไป

ข้อดี

– ซ่อนขายึดราง ตัวรางผ้าม่าน ให้ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย  อีกทั้ง ยังช่วยบัง ในส่วนของ หัวผ้าม่าน ซึ่งคงถูกใจ สำหรับคนที่ ไม่

อยากเห็นหัวผ้าม่าน เช่น หัวผ้าม่านจีบ เป็นต้น และยังช่วย ป้องกันแสงแดด ที่จะแยง เข้ามา ได้อีกด้วย โดยการป้องกันได้มาก –

น้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับ ความสูง ของหลุมฝ้า

– มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ของจุดติดตั้ง เพราะถือเป็น ส่วนหนึ่ง ไปกับฝ้า หรือเพดาน ไม่ต้องทำแยกชิ้น เหมือนกล่องบังราง และไม่

เป็น การเพิ่มน้ำหนักให้กับโครง C-line ที่มาก จนเกินไป เพื่อไม่ให้ เกิดผลเสีย ในอนาคต แต่ทั้งนี้ ก่อนทำ ควรเช็คและพูดคุยสเปค

อย่างละเอียด และควรทำ การเสริมไม้อัดหนา 20 MM. กับโครงด้านบนสุด ของหลุมฝ้า บริเวณจุด ที่ยึดม่าน เพื่อให้ สามารถ เลือก

จุดติดตั้ง ได้อย่างอิสระ และทำให้ การติดตั้ง ม่านม้วน หรือม่าน ที่มีน้ำหนักมาก ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย

– ช่วยทำให้ ภายในห้อง ดูสูงโปร่ง ด้วยความที่ มีการทำ ระดับของฝ้า ให้สูงขึ้น เมื่อติดตั้ง ผ้าม่าน ความสูง ของผ้าม่าน ก็จะเพิ่มขึ้น

ไปด้วย ซึ่งจะช่วย หลอกสายตา ให้ภาพรวม ภายในห้องนั้น ดูสูง โปร่ง ยิ่งขึ้นนั้นเอง อีกทั้ง ยังสามารถ กำหนดความกว้างพิเศษได้

ง่าย และไม่เกิดปัญหา ตกท้องช้าง

ข้อเสีย

– ราคาสูง เมื่อเทียบกับ การทำ กล่องบังราง โดยเฉพาะ การทำกล่อง ลักษณะ แค่เพิ่มไม้ ปิดด้านหน้า ฝั่งเดียว เพราะว่า หลุมฝ้านั้น

มีขั้นตอน การทำ ที่ยุ่งยาก กว่านั้นเอง ซึ่งต้อง มีการรื้อฝ้า พร้อมเพิ่ม โครงสร้าง และเก็บงานฝ้า เพื่อความเรียบร้อย

– มีความยุ่งยาก ถ้าทำ หลังการก่อสร้าง เพราะต้อง มีการรื้อฝ้า เพื่อยกระดับ ขอฝ้า ให้สูงขึ้น อีกทั้ง ยังต้องระวัง ในเรื่องของ

โครงสร้าง คานด้านบน เช่น คาน หรือท่อต่าง ๆ ว่าสามารถ ทำได้หรือไม่ ? หรือทำสูง ได้เท่าไหร่ ?

 

หลุมฝ้ากับกล่องบังราง
หลุมฝ้ากับกล่องบังราง ( กล่องบังราง )

 

กล่องบังราง

เป็นการนำโครงไม้ หรือกล่องไม้ มาติด ครอบบริเวณ รางผ้าม่าน เพื่อไว้สำหรับ ซ่อนขายึดราง และตัวรางผ้าม่าน ซึ่งจะเป็นโครงไม้ 3 ด้าน

คือ ด้านบน ด้านข้าง และด้านหน้า หรือโครงด้านเดียว ( เฉพาะด้านหน้า ) ยึดติดกับโครง C-line ด้านบน ทั้งนี้ มีหลากหลาย รูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น กล่องไม้ทาสีขาว หรือ หุ้มด้วยผ้า เป็นต้น

ข้อดี

– ซ่อนขายึดราง ตัวรางผ้าม่าน ให้ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ซึ่งจะเหมือนกับ การทำหลุม อีกทั้ง ยังช่วยบัง ในส่วนของ หัวผ้าม่าน

และยังช่วยป้องกัน แสงแดด ที่จะ แยงเข้ามา โดยการป้องกันได้มาก – น้อยนั้น จะขึ้นอยู่ กับความสูง ของกล่อง บังราง ซึ่งขนาดที่

แนะนำ คือ ลึก 2 ซม. และกว้าง ตั้งแต่ 20 ซม. ขึ้นไป สำหรับรางตรง เนื่องจาก ในปัจจุบัน มีบังรางสำเร็จ ให้ได้เลือกใช้ ส่วนใหญ่

จะเป็นโครงสร้าง ปิดแค่ด้านหน้า ด้านเดียว และอาจมีความสูง ที่ไม่มาก จึงทำให้ ปิดหัวผ้า ได้ไม่ดี เท่าที่ควร ฉะนั้น เลือกเช็คสเปค

ให้ละเอียด ก่อนติดตั้ง

– ติดตั้งได้ง่าย เนื่องจาก เป็นการ นำโครงไม้ หรือกล่องไม้ มาครอบ ประกอบ และยึดกับ ตัวโครง C-line ของฝ้า จึงไม่จำเป็น ต้อง

รื้อในส่วนของฝ้า ให้เกิดความยุ่งยาก

– มีให้เลือก หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น  แบบกล่อง ไม้ทาสีขาว แบบหุ้มผ้า และ แบบตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ เป็นต้น

ข้อเสีย

– อาจส่งผล ต่อโครงสร้าง โดยเฉพาะ ในระยะยาว เนื่องจาก เป็นการนำโครงไม้ มายึดกับโครง C-line ซึ่งถือเป็น การเพิ่มน้ำหนัก

ให้กับโครง C-line ซึ่งอาจจะ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซ่อมฝ้า ในอนาคตได้ ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว C-line ที่โครงการบ้าน หรือคอนโด

ทั่วไป ทำกัน จะทำมา ตามสเปค สำหรับรับน้ำหนัก ของฝ้า เท่านั้น อาจไม่ได้ เผื่อมา สำหรับ รับน้ำหนัก กล่องบังราง ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

อาจส่งผลเสีย ในเรื่อง ของความแข็งแรงได้

– อาจทำให้ เกิดปัญหา เรื่องฝ้า ตกท้องช้าง และเกิดเป็น ช่องว่าง ระหว่างกล่องบังราง กับฝ้าได้ ซึ่งอาจจะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่ม

เพื่อทำการแก้ไข เพราะการทำบังราง อาจเป็นการ เพิ่มข้อจำกัด ด้านการติดตั้งม่าน ไปกับ โครงไม้ ด้านบน กรณีทำบังราง กล่องไม้

หรือยึดฝ้า อีกทั้ง กรณีทำบังราง แค่ด้านหน้า อย่างเดียว เมื่อยึด หรือติดตั้งม่าน ที่มีน้ำหนัก และแรงดึงมาก อย่างม่านม้วน หรือม่าน

ที่มีความกว้าง และสูงมาก ๆ

– ห้องดูไม่สูงโปร่ง โดยเฉพาะ ห้องที่มี ความสูง ไม่มากนัก เพราะกล่องบังราง เมื่อติดตั้ง ตัวกล่อง จะอยู่บริเวณ ใต้ฝ้า ซึ่งส่งผลทำให้ภาพรวม ภายในห้องนั้น ดูเตี้ยลง นั้นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *