รูปแบบการจัดสวน แบบไหนที่เข้ากับความเป็นตัวคุณ

รูปแบบการจัดสวน แบบไหนที่เข้ากับความเป็นตัวคุณ

รูปแบบการจัดสวน

รูปแบบการจัดสวน    การจัดสวน ตั้งแต่ ในอดีต จนถึงปัจจุบัน มีการจัดสวน ในหลายรูปแบบ โดยมีความแตกต่าง ออกไป ตามสภาพพื้นที่ และสภาพอากาศ ของแต่ละ พื้นที่ โดยผู้จัดสวน สามารถเลือกสรร ตามความเหมาะสม

รูปแบบการจัดสวน จะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ สวนธรรมชาติ , สวนประดิษฐ์ , สวนนามธรรม และสวนจินตนาการ ซึ่งแต่ละรูปแบบ ก็มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ที่มีความสวยงาม แตกต่างกันไป

สวนประดิษฐ์สวนประดิษฐ์ 

             พื้นที่ในการจัดสวน แบบประดิษฐ์ จะเป็น พื้นที่ราบเรียบ ได้ระดับ ไม่นิยมพื้นที่ ที่มีระดับสูงๆ ต่ำๆ การจัดวางต้นไม้ หรือวัตถุ องค์ประกอบโดยรวม จะต้อง ทำให้เกิด ความสมดุล แบบประดิษฐ์ หรือ Formal balance

โดยที่ต้นไม้ หรือวัตถุ ควรจะต้องเป็น ชนิดเดียวกัน รูปทรงเหมือนกัน ขนาด และจำนวนที่เท่ากัน ระยะห่างช่องไฟ ต้องมีความสมดุล เท่าๆ กัน จำนวนต้นไม้ หรือวัตถุ จะจัดแบบคู่ขนาน คือ จำนวน 1:1 หรือ 2:2 เป็นต้น การปลูกไม้ประดับยืนต้น การจัดแปลงไม้ดอก,ไม้ใบ และการจัดวางสัสดุต่างๆ ซ้ำๆกัน จำเป็น ที่จะต้อง ใช้เนื้อที่ ในการจัดมาก

ต้นไม้ วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ มักจะเป็น รูปทรงแบบเรขาคณิต เช่นต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้ใบ จะตัดแต่ง เป็นรูปทรงกลม หรือรูปทรงเหลี่ยม วัตถุต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ อ่างน้ำพุ โคมไฟฟ้า มักมีรูปทรง หรือเหลี่ยม เหมือนกัน

แปลงไม้ดอกไม้ใบ จะปลูกสลับกัน เป็นลวดลาย และมีการตัดแต่งเรียบร้อย เป็นระเบียบ ทางเดิน ภายในบริเวณสวน มักจะทำเป็นเส้นตรง หรือมีโค้งบ้าง เล็กน้อย แต่ดูได้ระดับ

สวนแบบประดิษฐ์ มักจะมีอาคารใหญ่ สร้างอย่างปราณีต เป็นฉากด้านหลัง

 

สวนธรรมชาติสวนธรรมชาติ 

             พื้นที่ในการจัดสวน แบบธรรมชาติ มักจะจัด ให้มีรูปแบบ เป็นเนินหลั่นกัน มีพื้นที่ ต่างระดับกัน ทั้งสูง และต่ำ สลับ กับพื้นที่ราบ ให้เหมือนกับ เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ

การจัดวางต้นไม้ และวัตถุ การจัดองค์ประกอบโดยรวม จะจัดโดย เน้นให้ดูเป็นธรรมชาติ เน้นให้ดูสมดุล แบบธรรมชาติ หรือ “Infomal balance ” ชนิด รูปทรง ขนาด จำนวน และระยะห่าง ต่างๆ ไม่จำเป็น จะต้องเหมือน หรือเท่ากัน

ให้พิจารณา จากน้ำหนักของสีจากต้นไม้ หรือวัตถุ ทั้งสองข้าง ให้ทั้งสองข้าง ดูมีน้ำหนักที่เท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน พื้นที่ ในการจัด จึงไม่ต้อง มีมากนัก

ลักษณะการจัด จะจัดให้มีแต่เค้าโครงเท่านั้น เช่นการจัดหาพันธ์ไม้ ที่มีรูปทรง แบบเรขาคณิต ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้อง ตัดแต่ง ที่พื้น มักนิยม ใช้ไม้พุ่ม พืชคลุมดิน ที่มีสีสัน ไม่ฉูดฉาด มักใช้สีเขียว เป็นส่วนใหญ่

ทางเดิน ภายในสวน ส่วนใหญ่ มักจะเป็นพื้นที่ ต่างระดับ สูงๆ ต่ำๆ ตามระดับ ของพื้นที่สวน และคดโค้ง ไปตามส่วนต่างๆ ของสวน เพื่อนำไปชม ความสวยงาม ของสวน  ตามจุดต่างๆ

และที่ขาดไม่ได้เลย คือสระน้ำ เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ มักทำเป็นรูปทรงอิสระ (free form) เหมือนเกิดขึ้นเอง ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่ม ให้บรรยากาศ ดูมีความเป็นธรรมชาติ มากขึ้น เช่น หน้าผา น้ำตก โขดหิน

 

สวนจินตนาการ สวนจินตนาการ 

             รูปแบบ การจัดสวน ในลักษณะนี้ มักจะเห็นกันน้อย และมักจะจัดเฉพาะ ในโอกาสพิเศษ หรือเพื่อการแสดง นิยมนำสิ่งก่อสร้าง บางส่วน  ทางสถาปัตยกรรม หรืองาน ประติมากรรม ในอดีต มาเป็นส่วนประกอบในสวน

เช่น สไตล์ของเสากรีกโรมัน กำแพงเมือง ซุ้มประตู หรือบางส่วนมาใช้ ต้นไม้ นิยม ตัดแต่งรูป เป็นลักษณะพิเศษ ตามจินตนาการ เพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศและเนื้อหาที่ ที่จัดแสดง

หรือจะเป็น ตัดแต่งต้นไม้ เป็นเรื่องราว ของคน สัตว์ และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งนับได้ว่า เป็นสวนจินตนาการ เช่นกัน เรามักจะเห็น สวนแบบนี้ ถูกจัดขึ้น ในพื้นที่เล็กๆ ภายในบ้าน เอาไว้ดูเล่น เพื่อให้ผ่อนคลาย ก็ได้

สวนนามธรรม 

             เรียกอีกแบบว่า สวน Free Style ก็ได้ ในยุคปัจจุบัน นิยมจัดสวย ด้วยรูปแบบสวนแบบนี้ เป็นการจัดให้ฉีกแนว จากความจำเจ สวนรูปแบบนี้ มักจะดูเหมือน ภาพวาด งานศิลปะ ที่จิตกรวาดลงกระดาษหรือผ้าใบ แต่เปลี่ยนจากการวาด และแต่งแต้มสีสัน มาเป็นการใช้ สีสันของต้นไม้ มาแต่งลงไปในสวนแทน 

การนำต้นไม้ มาปลูก มักจัดวาง ให้มีจังหวะ เส้นสาย ช่องว่าง หรือมีรูปแบบฟอร์ม ตามทฤษฎี หรือลักษณะ งานศิลปะสมัยใหม่ ที่นิยมกัน จะให้ ความรู้สึก เหมือนชมงานศิลปะ ที่มีการจัดองค์ประกอบ ของภาพ ได้อย่างดี ทั้งระยะสายตา และมูฟเม้นของสวน ดูเคลื่อนไหว สร้างสรรค์มากๆ

เน้นการจัดเพื่อถ่ายทอด ความรู้สึก ความบันดาลใจ ในงานศิลปะ ของศิลปินผู้สร้าง กับประโยชน์ใช้สอย จึงอาจจะ แตกต่าง ไปจาก รูปแบบสวนสไตล์อื่น  ออกแบบบริเวณบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น